*

رادیاتور
  1. هواگیری رادیاتورها به چه روشی است ؟
  2. ۱- در صورتیکه سیستم شوفاژ شما مدار بسته باشد ( پکیج دیواری ) :

    ابتدا دستگاه گرمایش مرکزی ( پکیج دیواری ) را خاموش می کنیم و سپس بعد از گذشت چند دقیقه تک به تک و از طریق پیچ های هواگیری که در انتهای هر رادیاتور می باشد ، عمل هواگیری را انجام می دهیم و در نهایت فشار دستگاه را از طریق شیر پر کن تعبیه شده در قسمت پایین آن بین 1.5 bar تا 1.7 bar تنظیم و دستگاه را روشن می کنیم.

    ۲- در صورتیکه سیستم شوفاژ شما مدار باز باشد ( موتورخانه مرکزی ) :

    ابتدا پمپ سیرکولاسیون مدار شوفاژ ( واقع در موتورخانه ) را خاموش می کنیم و سپس بعد از گذشت چند دقیقه اقدام به هواگیری رادیاتورها از طریق پیچ یا شیر هواگیری که در انتهای هر رادیاتور تعبیه شده است می نماییم . در نهایت پمپ سیرکولاسیون را مجدداً روشن می کنیم .

  3. آیا در تابستان شیرهای رفت و برگشت باید بسته باشد ؟
  4. خیر ، فقط شیر رفت بسته شود .